Σχετικά με μας

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ποιοι Είμαστε

Εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με εμπειρία στους τομείς

 • Σχεδιασμού – χρηματοδότησης – υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων,
 • Πιστοποίησης προϊόντων και διαδικασιών,
 • Παροχής τεχνικής υποστήριξης στην γεωργική παραγωγή,
 • Συμμετοχής παραγωγών στα συστήματα επιδοτήσεων,
 • Εκπαίδευση αγροτών και εργαζομένων.
Σχετικά με μας

Τι κάνουμε

Η εταιρεία εξυπηρετεί διαφορετικές κατηγορίες πελατών οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Εταιρείες,
 • Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων,
 • Οργανισμούς δημοσίου,
 • Παραγωγούς γεωργικών προϊόντων.

Σκοπός μας η ολοκλήρωση κάθε έργου με την επίτευξη του τελικού επιθυμητού αποτελέσματος. Ο σκοπός αυτός εκπληρώνεται μέσα από την εφαρμογή διαδικασιών οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και οι ελέγχονται διαρκώς.

 • Προσεγγίζουμε κάθε έργο και συνεργασία με ξεχωριστή εξατομικευμένη προσέγγιση επειδή θεωρούμαι δεδομένες τις διαφορετικές ανάγκες κάθε έργου και πελάτη.
 • Καταγράφουμε τις ανάγκες, το όραμα και τα σχέδια και απαντάμε στις απορίες που δημιουργούνται.
 • Δημιουργούμε ρεαλιστικά προγράμματα υλοποίησης (χρονικά και χρηματοδοτικά) για το σύνολο του έργου ή/και κάθε σταδίου αυτού.
 • Συμβάλουμε στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν και ελέγχουμε κάθε στάδιο των διαδικασιών που απαιτούνται να υλοποιηθούν.
Σχετικά με μας

Όραμα – Αποστολή

Να αποτελούμε αξιόπιστη, δυναμική και αποτελεσματική εταιρεία και να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας. Βασιζόμενοι στην καινοτομία και την γνώση να στηρίζουμε την εμπιστοσύνη των πελατών, να αναπτύσσουμε μακροχρόνιες σχέσεις και να εξασφαλίζουμε την επιτυχή υλοποίηση κάθε έργου.


Δέσμευση

Να εργαζόμαστε με υπευθυνότητας και προσήλωση για την υλοποίηση του οράματος και της αποστολής μας.

Αρχές και αξίες

 • Η σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση των πελατών μας.
 • Η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες και τους στόχους των πελατών μας.
 • Η αύξηση της αξίας και η ελαχιστοποίηση του ρίσκου για τις επιχειρήσεις των πελατών μας.
 • Η λειτουργία με ακεραιότητα και βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες.
 • Η πίστη μας ότι επιτυγχάνουμε εφόσον παρέχουμε ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
Σχετικά με μας

Πελάτες μας:

 

 

Accessibility