Στόχος

Στόχος της εταιρίας QSDC «Σύμβουλοι Ποιότητας & Αειφορικής Ανάπτυξης» αποτελεί η καθιέρωσή της ως στρατηγικός συνεργάτης των πελατών της μέσα από:

  • Την παροχή αξιόπιστων και ολοκληρωμένων συμβουλών υποστήριξης
  • Την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας και αναγνώρισης,
  • Την συνεχή ενημέρωση των πελατών μας όλες τις τρέχουσες και μελλοντικές εξελίξεις που εξελίσσονται σε αντικείμενα του άμεσου ενδιαφέροντος τους,
  • Την ανάπτυξη ανθρώπινων σχέσεων που θα βασίζονται σε επαγγελματικό ήθος αλλά και στην προσωπική φροντίδα,
  • Την εύρεση των αναγκών, τον προσδιορισμό ρεαλιστικών λύσεων για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος,
  • Τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, βελτίωση των εμπλεκομένων μερών και τη συνεχή υποστήριξη των πελατών μας.